HomePage

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Tan Trao Special National Relics

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073.830.264

Email: dulichtantraotq@gmail.com.vn